Tuyển dụng

Tuyển dụng Giám đốc sàn

Tuyển dụng Giám đốc sàn Mô tả công việc Lập kế hoạch và đưa ra các chiến lược kinh doanh cho các phòng/nhóm. Định hướng mục tiêu phát triển kinh doanh hiệu quả nhất. Tuyển dụng, đào tạo, giám sát đội ngũ nhân sự thuộc cấp quản lý. Đánh giá nhân viên dưới quyền quản […]
Read More

Tuyển dụng trưởng nhóm kinh doanh

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH Mô tả công việc Quản lý và điều hành đội ngũ nhân viên kinh doanhGíam sát & đề xuất kế hoạch kinh doanh theo tuần/ tháng/ quý/ năm; đánh giá kế quả nhân viên kinh doanhThiết lập kênh kinh doanh trực tiếp, gián tiếpThực hiện & quản lý hệ […]
Read More

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH Mô tả công việc • Tập trung phục vụ khách hàng và chốt hợp đồng dựa trên lượng khách hàng lớn được sàng lọc kỹ lưỡng từ đội ngũ marketing mang về.• Thu thập thông tin khách hàng và cập nhật vào hệ thống dữ liệu khách hàng.• Làm […]
Read More

Tuyển dụng nhân viên bảo vệ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO VỆ Mô tả công việc – Chào đón – hướng dẫn khách hàng ra vào cơ sở Quan sát và đảm bảo anh ninh cho học viên, phụ huynh và các phòng ban Giám sát việc xuất, nhập các tài sản của cơ sở – Kiểm tra các thiêt bị […]
Read More